Fortrolighedspolitik

1. PERSONLIGE DATA:
1.1. Personoplysninger betyder enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (‘registreret’); en identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske genetisk, mental, økonomisk, kulturel eller social identitet for den fysiske person

2. GRUNDLAG TIL BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA:
2.1. Dit samtykke til behandling af personoplysninger givet under besøg og ophold på hjemmesiden.

2.2. Behandling af personoplysninger er nødvendig for korrekt vurdering af personens adgang til beskæftigelse. Behandling af personoplysninger, der er specificeret i ansøgningerne og supplerende dokumenter (curriculum vitae, motivationsbrev osv.), Der er fastsat af den person, der søger beskæftigelse, betragtes som inkluderet i anmodningen om behandling af personoplysninger inden underskrivelsen af ​​kontrakten med Selskab.

3. INDSAMLEDE OG FORARBEJDEDE PERSONLIGE DATA FOR WEBSITE-BESØGERE OG INDIVIDUER SØGER TIL AT BRUGE SELSKABET, DER ER BETJENT TJENESTEYDELSER:
3.1. Navn, efternavn.

3.2. Telefonnummer og e-mail-adresse.

3.3. Personoplysninger, som ansøgeren giver til beskæftigelsesformål ved at indsende deres curriculum vitae og / eller oplysninger, der er angivet i motivationsbrevet (navn, efternavn, fødselsdato, telefonnummer, e-mail-adresse, fotografier, anbefalinger og andre personlige data, der er specificeret på dine vegne, der kan bruges til at identificere din identitet) via e-mail eller ved at udfylde den specificerede CV-formular, der er angivet på hjemmesiden.

3.4. Personoplysninger leveret af den mulige bruger af midlertidige ansættelsestjenester (navn, efternavn, telefonnummer, e-mail-adresse og andre data, der er angivet på dine egne vegne, og som kan bruges til at identificere din identitet).

3.5. Data om dit ophold og brug af hjemmesiden. Vi bruger cookies til indsamling af de nævnte data. Cookies er nødvendige for at give dig de tjenester, der passer bedst til dine behov; dvs. statistisk information. Data indsamlet ved brug af cookies tillader ikke identifikation af bestemte personers identitet.

3.6. Andre oplysninger, der kan gives til på dine vegne, f.eks. ved at deltage i undersøgelser eller udfylde ansøgningsskemaer på vores internetwebsted.

3.7. Vi afholder os fra at indsamle eller behandle personoplysninger, der leveres af personer under 16 år. Personer under 16 år, der søger at bruge de tjenester, der er fastsat af virksomheden, skal modtage et skriftligt samtykke fra deres forældre eller værge og til stede det inden indsendelse af deres personlige data.

4. MIDLER TIL INDSAMLING AF DINE PERSONLIGE DATA:
4.1. Ved at udfylde formularer på hjemmesiden

4.2. Ved at sende dit CV og / eller motivationsbrev til os ved hjælp af e-mail;

4.3. Ved at kontakte os direkte ved hjælp af det angivne telefonnummer og / eller e-mail-adresse på firmaets hjemmeside;

4.4. Ved at kontakte dig via det angivne telefonnummer og / eller e-mail-adresse til os;

4.5. Ved brug af cookies.

5. FORMÅL TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA:
5.1. For at give dig tjenester, der er skræddersyet til dine præferencer, og tilbyde beskæftigelsesstillinger, der passer bedst til dine behov og kompetencer;

5.2. For at kontakte dig;

5.3. For at vurdere dine kompetencer og egnethed til specifikke ansættelsesstillinger;

5.4. For at kunne tilbyde egnede tjenester til brugerne af midlertidige ansættelsestjenester og for at udvælge egnede ansøgere til udførelse af de krævede opgaver

5.5. For at oprette en ansøgerdatabase. Efter indsendelse af dine data til ansættelsesformål og efter udløbet af perioden for rekruttering til en bestemt ansættelsesstilling, som du ikke blev accepteret for, behandles dine personoplysninger for at give dig andre ansættelsesmuligheder, der er bedst egnet til din og vores klientens behov i fremtiden

5.6. For at vurdere tilstedeværelsen / statistiske data på vores internetwebsted. Ovennævnte resultater betragtes ikke som personoplysninger. De nævnte data betragtes som samlede data og behandles ikke med henblik på at tage handlinger eller træffe beslutninger vedrørende en bestemt person.

6. DATAEMNETS RETTIGHEDER:
6.1. Den registeransvarlige er forpligtet til at give oplysninger til den registrerede om de behandlede personoplysninger og midler til behandling af disse data.

6.2. Den registrerede skal have ret til at gennemgå de indsamlede personoplysninger og midler til behandling af disse data.

6.3. Den registrerede skal have ret til at anmode den registeransvarlige om at rette op på forkerte personoplysninger eller ophøre med behandlingen med undtagelse af opbevaring af personoplysninger i tilfælde, hvor en sådan behandling af disse data er i strid med bestemmelserne i denne fortrolighedspolitik eller andre love.

6.4. Den registrerede skal have ret til at afstå fra tilladelse

g behandling af deres personlige data til direkte markedsføringsformål.

6.5. Den registrerede skal have ret til at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger.

6.6. Den registrerede skal have ret til at anmode den registeransvarlige om at slette de indsamlede og behandlede personoplysninger af virksomheden.

6.7. Den registrerede skal have ret til at fremsætte et krav vedrørende ulovlig behandling af personoplysninger.

6.8. Den registrerede skal have ret til at modtage en kopi af de indsamlede personoplysninger efter modtagelse af deres samtykke eller andet grundlag.

6.9. Den registrerede skal have ret til at anmode den registeransvarlige om at suspendere operationer til behandling af personoplysninger (undtagen til lagring).

6.10. Den registrerede skal have ret til at afstå fra at tillade behandling af deres personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering.

7. OVERFØRSEL OG PERSONLIGE DATAS FORTROLIGHED:
7.1 Virksomheden forpligter sig til kun at overføre personoplysninger til andre personer i det omfang, det er nødvendigt for levering af tjenester, og ikke at bruge eller behandle personoplysninger til andre formål end dem, de blev leveret og indsamlet til.

7.2 Virksomheden har ret til at overføre personoplysninger til andre virksomheder, der opererer inden for virksomhedsgruppen, og andre virksomheder, der letter virksomhedens aktiviteter (partnere og kunder, der ønsker at rekruttere medarbejdere). Personer, som personoplysningerne overføres til, kræves af virksomheden til at behandle de nævnte data i overensstemmelse med gældende regler, virksomhedsinstruktioner og gyldige aftaler.

7.3 Forudsat at der findes et retsgrundlag for sådanne, har Virksomheden ret til at levere de personoplysninger, der er registreret for de registrerede til juridiske offentlige myndigheder og embedsmænd efter deres anmodning.

7.4 Virksomheden har ret til at overføre personoplysningerne til advokater, hvis tjenester er anskaffet for at løse en tvist, der er opstået mellem parterne.

7.5 Virksomheden har ret til at overføre personoplysninger til databehandlere, hvis tjenester er anskaffet af virksomheden til et sådant formål.

8. OPBEVARINGSPERIODE FOR PERSONLIGE DATA:
8.1. Personoplysninger skal opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt til behandling af sådanne data, og i tilfælde, hvor der er fastsat en længere tidsperiode, i den tidsperiode, der er specificeret i de gældende regler.

8.2. Personoplysninger om de ansøgere, der er indsamlet med henblik på oprettelse og vedligeholdelse af en database med ansøgere, skal opbevares i 2 år efter ansøgningsdatoen.

9. EKSTERNE WEBSIDER:
9.1. Virksomhedens websted kan indeholde tredjepartsannoncer og links til deres websteder eller leverede tjenester, som ikke kontrolleres af den registeransvarlige. Vi vil gerne informere vores webstedsbrugere om, at virksomheden ikke er ansvarlig eller ansvarlig for de personoplysninger, der indsamles af tredjeparter, samt beskyttelse eller privatliv. Vi vil anbefale vores webstedsbrugere at læse igennem og stifte bekendtskab med de fortrolighedspolitikker, der er fastsat på de besøgte tredjepartswebsteder.

10. COOKIES:
10.1 Cookies er datafiler til lagring af information på din harddisk eller søgemaskine. Cookies giver webstedet mulighed for midlertidigt at gemme dine handlinger og valg (f.eks. Dit indtastede navn), som du ikke behøver at gå ind eller gentage under dine fremtidige besøg og forblive på hjemmesiden.

10.2 Virksomheden bruger cookies for at gøre driften af ​​webstedet mere effektiv og for at indsamle statistiske data om tilstedeværelsen af ​​hjemmesiden (se punkt 5.6 i denne fortrolighedspolitik).

11. ÆNDRINGER OG REVIDERING AF DEN PERSONLIGE POLITIK:
11.1. Virksomheden er forpligtet til med jævne mellemrum at revidere hjemmesidens privatlivspolitik for at opretholde overholdelse af de gældende regler, der regulerer beskyttelsen af ​​personoplysninger, og at tilbyde maksimal beskyttelse af dine personoplysninger uden at krænke dine rettigheder.

11.2. Virksomheden er forpligtet til at informere deres webstedsbesøgende om eventuelle ændringer eller revisioner ved at levere en revideret privatlivspolitik på virksomhedens websted.

11.3. I tilfælde, hvor nogen af ​​de bestemmelser, der er fastsat i denne privatlivspolitik, skal betragtes som eller bliver delvist eller fuldstændig ugyldige, har det ingen indflydelse på gyldigheden og lovligheden af ​​de resterende bestemmelser, der er fastsat i nærværende privatlivspolitik.

11.4. Dato for udarbejdelse af fortrolighedspolitik: 13. august 2019

12. SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DEN PERSONLIGE POLITIK FOR INTERNETWebsitet:
12.1. Vi værdsætter vores samarbejde; derfor mener vi, at det er muligt at løse eventuelle opståede problemer i god tro. I tilfælde af spørgsmål bedes du kontakte os med det samme.

12.2. Spørgsmål og bemærkninger vedrørende internetwebstedets fortrolighedspolitik og behandling af personoplysninger kan sendes via e-mail på følgende adresse: juristdepartment@globusbemanning.com eller info@globusbemanning.com eller ved at besøge vores kontorer på følgende adresse: Vytauto pr. 3-55, Kaunas, Litauen

12.3. Manglende løsning har de opståede tvister i god tro, og efter din mening i tilfælde, hvor virksomheden har krænket dine rettigheder som registreret, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, dvs. statens databeskyttelse inspektion.